Podpora klubu - 2% z dane

Kategória: Uncategorised Uverejnené: piatok, 31. august 2018 Napísal: velodrom

Milí priatelia cyklistiky,

vzhľadom k tomu, že z technických príčin sa nepodarilo zaregistrovať náš
klub Velodróm Prešov ako organizáciu poberajúcu 2% z daní z príjmov,
poprosím Vás, ktorí nám chcete touto formou pomôcť, aby ste svoje 2% z daní poukázali na našu priateľskú organizáciu:
Sportdiag team
IČO: 42137811
Adresa: 90301 Senec, Svätoplukova 31
http://rozhodni.sk/?s=sportdiag+team&site_section=institution&page_name=zoznam-prijimatelov&lang=sk
Ak nám pošlete fotku vyplnenej strany daňového priznania, kde je táto
organizácia uvedená (spolu so sumou), tak nám Sportdiag team túto
čiastku poukáže na náš klub.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, manažment ŠK Velodrom Prešov.

 S pozdravom

Doc. MUDr. Branislav Delej ,PhD.,MPH.

prezident klubu

Š.K. Velodróm Prešov
                                                                                     

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

 

Návštevy: 3472