Cenník služieb ŠK Velodróm Prešov

Hodiny pre verejnosť na Velodróme

Záujemcovia kontaktujte SPRÁVCU Velodrómu

mobil : mobil: +421 902 901 031

Vstupné:

1€ / na 1 hodinu a 1 osobu

 
Poskytnutie velodrómu a priestorov na súťaž 15 € / na 1 hodinu
Zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby 40 € / na 1 hodinu
Poskytnutie velodrómu na tréning pre kluby   10 € / na 1 hodinu