Cenník služieb ŠK Velodróm Prešov

Hodiny pre verejnosť na Velodróme

každú stredu a štvrtok od 15,00 - 19,00 hod.

Vstupné:

1€ / na 1 hodinu a 1 osobu

 
Poskytnutie velodrómu a priestorov na súťaž 15 € / na 1 hodinu
Zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby 40 € / na 1 hodinu
Poskytnutie velodrómu na tréning pre kluby   10 € / na 1 hodinu
Poskytnutie velodrómu na verejné tréningy   1 € / na 1 hodinu a 1 osobu 
Zapožičanie dráhového bicykla na tréning   7 € / na 1 hodinu